Thủ tục đăng bộ sang tên nhà đất
Đăng bộ sang tên hay còn lại là sang tên sổ đỏ/sổ hồng được tiến hành theo các bước sau đây:

Bước 1: Lập hợp đồng chuyển nhượng và công chứng hợp đồng chuyển nhượng.

Hợp đồng chuyển nhượng ở đây có thể là hợp đồng mua bán, hợp đồng tặng cho,… Các bên phải tiến hành lập hợp đồng và công chứng hợp đồng tại các văn phòng công chứng theo Luật Công chứng 2014.

Hồ sơ công chứng Hợp đồng chuyển nhượng bao gồm:

Phiếu yêu cầu công chứng;
Dự thảo Hợp đồng chuyển nhượng;
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ);
Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân của hai bên;
Sổ hộ khẩu của hai bên;
Giấy chứng nhận kết hôn hoặc giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của hai bên.
Bước 2: Kê khai nghĩa vụ tài chính tại UBND quận/huyện nơi có nhà đất:

Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày Hợp đồng chuyển nhượng được lập, hai bên phải tiến hành kê khai nghĩa vụ tài chính tại UBND quận/huyện nơi có đất. Nghĩa vụ tài chính ở đây bao gồm Nộp lệ phí trước bạ và thuế thu nhập cá nhân.

Hồ sơ kê khai nghĩa vụ tài chính bao gồm:

Tờ khai lệ phí trước bạ (02 bản, có chữ ký của bên nhận chuyển nhượng);
Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (02 bản, có chữ ký của bên chuyển nhượng, riêng trường hợp cho tặng là 04 bản);
Hợp đồng chuyển nhượng đã công chứng (01 bản chính);
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (01 bản sao có chứng thực);
CMND + Sổ hộ khẩu của cả hai bên (01 bản sao có chứng thực);
Trong trường hợp cho tặng, thừa kế nếu muốn miễn thuế thu nhập cá nhân phải có giấy tờ chứng minh quan hệ nhân thân của người cho và người nhận.
Bước 3: Nộp hồ sơ đăng bộ sang tên tại UBND quận/huyện nơi có nhà đất. Hồ sơ bao gồm:

Đơn đề nghị đăng ký biến động;
Hợp đồng chuyển nhượng hoặc văn bản thỏa thuận phân chia di sản; văn bản khai nhận di sản (bản chính);
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất (bản chính);
Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước (bản gốc);
Bản sao CMND và Sổ hộ khẩu của bên nhận chuyển nhượng.
Bước 4: Nộp lệ phí theo quy định và nhận kết quả.

Các loại lệ phí bao gồm:

Lệ phí địa chính;
Lệ phí thẩm định;
Lệ phí cấp sổ;…
Sau khi nộp đầy đủ hồ sơ và các loại lệ phí thì bên nhận chuyển nhượng sẽ nhận về giấy chứng nhận mới mang tên của mình. Thủ tục đăng bộ sang tên đến đây là hoàn thành.

5. Thời gian đăng bộ nhà đất bao lâu?
Nhìn vào quy trình đăng bộ trên có thể thấy rằng thời gian để hoàn tất thủ tục là từ 15 đến 20 ngày làm việc. Tuy nhiên, đây chỉ là thủ tục đăng bộ sang tên. Còn đối với các trường hợp đăng bộ do có biến động trên đất thì thời gian có thể kéo dài hơn do tốn thời gian đo vẽ, thời gian thẩm định,…

6. Chi phí đăng bộ nhà đất bao nhiêu?
Để hoàn thành thủ tục này, Quý khách hàng phải đóng các loại chi phí sau:

Lệ phí công chứng Hợp đồng chuyển nhượng.
Thuế thu nhập cá nhân: 2% của gái trị Hợp đồng. Thông thường sẽ do người chuyển nhượng đóng, nhưng hai bên có thể tự thoả thuận và quyết định xem ai là người bán. Điều này được quy định theo Luật Thuế thu nhập cá nhân.
Lệ phí trước bạ = 0,5% x Diện tích đất x Giá đất. Giá đất ở đây sẽ do mỗi địa phương quy định. Riêng trường hợp tặng cho, thừa kế nhà đất thì sẽ được miễn lệ phí trước bạ.
Lệ phí địa chính: 15.000 đồng.
Lệ phí thẩm định: 0,15% giá trị đăng bộ sang tên.
Lệ phí cấp đổi sổ mới: tuỳ vào từng trường hợp.
Như vậy, chi phí đăng bộ nhà đất không cố định. Tuỳ thuộc vào từng trường hợp, từng địa phương mà chi phí sẽ khác nhau. Quý khách hàng nên liên hệ UBND quận/huyện nơi có đất để biết thêm về giá đất ở địa phương. Từ đó mới tính chính xác được tổng chi phí phải bỏ ra khi làm thủ tục đăng bộ.